Polyurea Su Deposu Kaplama

Su depoları izolasyonu, yapıların diğer bölümlerindeki (teras, balkon, çatı v.b.) izolasyon uygulamalarından daha zor ve detaylıdır. Bunun sebebi, deponun içerisindeki suyun, taban ve duvarlara doğru büyük bir basınç oluşturmasıdır. Depo yüksekliği arttıkça suyun oluşturacağı basınçta artar.

Su deposunun içinde yer alan tonlarca ağırlıktaki su, yapının zaman içinde oturması ya da küçük oranlı yeryüzü hareketlerine bağlı olarak oluşan kılcal çatlaklara nüfus ederek sızıntıya sebep olmaktadır.

Bu sızıntı sularının zararlarından bir tanesi, boşa giden suyun oluşturduğu maddi kayıptır. Diğeri ve en önemlisi ise, genelde bodrum katlarında ya da yapının hemen yanında bahçede imal edilen su deposundan sızan suların, bina temeline ulaşmasıdır. Temele sızan sular, yapıya statik açıdan büyük zarar vermektedir. Taşıyıcı sistem içinde yer alan donatılar (demirler) korozyona uğrayarak yapının güvenilirliği riske girmektedir.

Su depolarının, bina ömrü boyunca su sızdırmadan görevine devam etmesi gerekmektedir. O halde su deposunda uygulanacak yalıtım sistemi, aşağıda belirtilen özelliklere sahip olmalıdır.

Yalıtım malzemesi, içme suyu ile temasa uygun olmalıdır.
Depo içi hareket ve gerilmelerden etkilenmemeli, yüksek basınca uzun yıllar dayanabilmelidir.

Mühendisliğin temelini oluşturan üç unsura sahip olmalıdır. Sağlam – Ekonomik – Estetik.